January 20, 2019

"Values: Serve"

Tom Jenkins

AUDIO

Tom Jenkins shares God's Word, January 20.


012019 Bulletin 012019 Bulletin (633 KB)


VIDEO

January 13, 2019

"Values: Connect"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John shares God's Word, January 13.


011319 Bulletin 011319 Bulletin (909 KB)January 6, 2019

"Values: Welcome"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John shares the Sunday message, January 6.


010619 Bulletin 010619 Bulletin (898 KB)December 30, 2018

"Between 2 Points: Faith & Fear"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John finishes the 'Between 2 Points' series


123018 Bulletin 123018 Bulletin (911 KB)December 23, 2018

"Between 2 Points: Faith as Listening"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John shares God's word, December 23.


122318 Bulletin 122318 Bulletin (935 KB)December 16, 2018

"Between 2 Points: Faith & the Mundane"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John delivers the message, December 16.


121618 Bulletin 121618 Bulletin (1205 KB)December 9, 2018

"Between 2 Points - Faith & the Community"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John shares God's Word December 9.


120918 Bulletin 120918 Bulletin (1269 KB)December 2, 2018

"Between 2 Points - Faith as Journey"

Rev. John Eger

AUDIO

Pastor John shares God's Word, December 2.


120218 Bulletin 120218 Bulletin (1144 KB)